Trường THPT Nguyễn Trân tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ: 2023-2028
13/01/2023 - đọc: 35 lần

Khẩu hiệu hành động: “ Vì lợi ích thiết thực của nhà giáo và người lao động, vì sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, vì sự phát triển bền vững của đất nước và tổ chức công đoàn, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động”!


Trường THPT Nguyễn Trân tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ: 2023-2028
Cập nhật: 13/01/2023 - đọc: 35 lần

Khẩu hiệu hành động: “ Vì lợi ích thiết thực của nhà giáo và người lao động, vì sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, vì sự phát triển bền vững của đất nước và tổ chức công đoàn, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động”!

Những điểm mới cơ bản của Luật Thi đua – Khen thưởng số 06/2022/QH15
Cập nhật: 29/11/2022 - đọc: 45 lần

Ngày 15/6/2022, Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp thứ 3 thông qua Luật Thi đua – Khen thưởng số 06/2022/QH15 gồm 8 chương, 96 Điều. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

Thư viện ảnh hoạt động
Mỗi ngày một cuốn sách
Kiên tâm Chìa khóa thành công
Danh ngôn

Cho đến khi nào mọi đứa trẻ đều được giáo dục tốt và thành phố được dọn sạch thì sẽ không thiếu việc để làm

Bill Gates
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: